Badgecraft
ProduktasKainodaraApie BadgecraftŽenkliukų praktikos
Gauti ženkliuką

Kaip parengti gerą ženkliuko aprašymą?

Tam, kuris peržiūri ženkliuko turinį, ženkliuko aprašymas pateikia konkretų pasiekimo ar mokymosi apibūdinimą. Ruošdami kompetencijos ar pasiekimo aprašymo detales, galite paminėti, koks yra jūsų:

  • Pasiekimo kontekstas. Kur šis konkretus mokymosi procesas vyko? Kada pasiekimas buvo įgyvendintas?

  • Pasiekimo aprašymas. Kokios naujos žinios, įgūdžiai ar požiūrio/elgesio pokyčiai įvyko mokymosi procese? Kokius konkrečius pasiekimus galite įvardinti?

  • Įgyvendintos užduotys. Ką ženkliuko gavėjas įgyvendino ar pademonstravo, tam kad pelnytų šį ženkliuką? Kokias atsakomybes ar veiklas ženkliuko gavėjas įgyvendino? Kokiu įrodymus ženkliuko gavėjas pateikė siekdamas šio ženkliuko?

  • (Įsi)vertinimo procesas. Kokias (įsi)vertinimo veiklas įgyvendinote patvirtindami ženkliuko pasiekimus ir įrodymus? Kas vertino ir kaip (įsi)vertinimo procesas buvo organizuotas?

Patarimai, į kuriuos rekomenduojame atsižvelgti aprašant ženkliuką:

  • Ar ženkliuko aprašymas bus pakankamai aiškus ir suprantamas tiems, kurie nedalyvavo šiame procese? Ženkliukus peržiūrės labai įvairios tikslo grupės: ženkliukų gavėjai, būsimi darbdaviai, formalaus švietimo darbuotojai ir kiti.

  • Koks ženkliuko aprašymo stilius yra būdingas/priimtinas tame kontekste, kuriame ženkliukai bus išduodami ir peržiūrimi? Žaismingi ženkliukų aprašymai gali motyvuoti besimokančiuosius, bet tuo pačiu nebūtinai bus priimti rimtai formaliame kontekste. Rekomenduojama pasibandyti įvairius stilius su tiksline grupe ir atrasti priimtiniausią variantą(us).

  • Kas pripažįsta ženkliuko pasiekimus ir įrodymus? Ženkliuko aprašymas gali būti parašytas pirmojo asmens forma (aš), kai ženkliuko pasiekimas ir įrodymai yra patvirtinami pačio ženkliuko gavėjo. Kai ženkliukus patvirtina organizatoriai, galima naudoti trečiojo asmens formą, patvirtinančią pasiekimus.

  • Kada aprašymas yra per ilgas? Ženkliukai bus atvaizduojami tinkle, todėl geriausia, kad ženkliukas savyje talpintų tik tiek informacijos, kiek jos reikia tam, kad kiti suprastų pasiekimo esmę ir kontekstą.

  • Žmonės vs. mašinos. Ženkliukų metaduomenys yra nuskaitomi kompiuterių. Tai reiškia kad ženkliuko informaciją pasiekia paieškų algoritmai ir ji gali būti filtruojama.

Ženkliuko aprašymo pavyzdys

Baltic cooperation facilitator

Šio ženkliuko savininkas fasilitavo tarptautinius mokymų kursus darbuotojams, projekto “Baltic Cooperation” rėmuose, 2015 m. rugpjūčio 23-30 d. Lietuvoje.
Šio projekto metu dalyviai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos turėjo galimybę tobulinti savo asmenines ir profesines kompetencijas. Šių mokymų kursų tema - regioninis jaunimo politikos plėtojimas.
Šios veiklos metu fasilitatorius padėjo dalyviams ugdytis savo kompetencijas užtikrindama(s) jų aktyvų dalyvavimą mokymų veiklose.
Kaip komandos narys, asmuo prisidėjo prie mokymų veiklų įgyvendinimo ir komandinio darbo rezultatų. Mokymų kursų dalyviai ir komandos nariai vertino asmens indėlį projekto metu. Projektas buvo dalinai finansuotas ES programos Erasmus+.