Badgecraft
ProduktasKainodaraApie BadgecraftŽenkliukų praktikos
Gauti ženkliuką

Žino, kad žino; nežino, kad žino; žino, kad nežino; nežino, kad nežino?

Arba kodėl jaunimo veikloje svarbu atpažinti ir pripažinti jaunuolių pasiekimus ir kompetencijas

Agnė Rapalaitė
Badgesmith @ Badgecraft
agne@badgecraft.eu

Apie temą

Kai kalbame apie atvirus ženkliukus, kalbame organizacijos narių tobulėjimo ir pasiekimų tema. NVO asmuo mokosi ir tobulėja, tačiau kaip tai suprasti pačiam ir leisti žinoti kitiems?

Pastaraisiais metais www.atvirizenkliukai.lt siūlo novatoriško įrankio mokymosi pasiekimams pažymėti, skaitmeninių atvirų ženkliukų (angl. Open badges, openbadges.org), kūrimą ir diegimą darbo su jaunimu srityje. Iš pirmo žvilgsnio atrodo – šis įrankis lankstus, patrauklus, skaitmeninis, lengvai pritaikomas – tarsi imk ir naudoki! Tačiau laikui bėgant aiškėjo, kad ne pats įrankis yra didžiausias sunkumas – daug sudėtingiau potencialiems jo naudotojams (pavyzdžiui jaunimo ugdymu užsiimančioms organizacijoms) suprasti KODĖL toks įrankis svarbus. O atsakymas paprastas (tačiau ne visada lengvai įgyvendinimas) – todėl, kad mokymosi pasiekimų ir įgytų kompetencijų pripažinimas jauno žmogaus gyvenime yra svarbus. Ir tada paaiškėja, kad kai kurios organizacijos šiam aspektui neteikia reikšmės arba apie tai net nesusimąsto arba tiesiog neturi gebėjimų ar praktikos, kaip tai įgyvendinti.

Dalyvavimo prasmė

Turbūt kiekvienas pabūvojęs jaunimo nevyriausybinės organizacijos nariu, prasmingai savanoriavęs Lietuvoje ar užsienyje, įgyvendinęs savo jaunimo iniciatyvą ar tarptautinį projektą drąsiai teigtų – taip, tai naudinga, prasminga, svarbu, kažkaip kitaip, smagu ir t.t. Tačiau paklausus ką konkrečiai išmokai, sužinojai, kokių gebėjimų įgijai, kokius požiūrius išsiugdei, jaunuoliui tampa sunku tai įvardinti ir dar sunkiau tai įrodyti kitiems.

Kitaip tariant – Jaunuolis Giedrius yra jaunomo organizacijos “Aktyvus jaunimas” narys. Veikdamas organizacijoje Giedrius prisidėjo prie filmo organizavimo savo bendruomenėje, dalyvavo tarptautiniuose jaunimo mainuose apie ekologiją, vyko į seminarus ir konferencijas jaunimo lyderiams.

Po kelerių metų, kai Giedrius norės įstoti į universitetą Anglijoje ar susirasti darbą kompanijoje, ši patirtis bus aukso vertės. Na tiksliau ji bus auksinė, jei Giedrius galės įvardinti ne tik ką jis veikė, bet ko išmoko ir ką geba (vadybiniai įgūdžiai ir gebėjimas naudotis technologijomis (kompiuteris, projektorius, video kamera, mikrofonas programinė įranga filmų montavimui); tolerancija kitos kultūros ar šalies žmonėms ir gėbėjimas dirbti tarpkultūrėje aplinkoje; rūpinimasis gamta ir atliekų rūšiavimo įgūdžiai; gebėjimas dirbti komandoje, savo, kaip besimokančiojo pažinimas ir gebėjimas planuoti savo mokymąsį). Čia pateikiami tik keli pavyzdžiai, ko Giedrius galėjo išmokti vykdydamas visas veiklas jaunimo organizacijoje. Tik klausimas – ar jis tai sąmoningai suvokė (refleksija, įsivertinimas), ar jo pasiekimai ir tobulėjimas kažkur buvo užfiksuoti ir surinkti? (sertifikatas, apdovanojimas, CV ir t.t.).

Ir čia viskas susijungia į didelę kompetencijų pripažinimo grandinę: jaunuolis dalyvauja ir tobulėja; jaunimo darbuotojas arba bendraminčiai padeda suvokti savo asmeninį tobulėjimą; organizaija įvairiais įrankiais pažymi/pripažįsta įgautas kompetencijas; įie įrankiai tampa prasmingais darbdaviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims (universitetams, NVO, institucijoms, tėvams ir pan.).

Grįsta skaičiukais

Trumpai paanalizuokime keletą įrankių ir studijų atliktų darbo su jaunimu lauke. Europos mokymosi visą gyvenimą pilietinės visuomenės benduomenė (EUCIS-LLL.eu) Europos mąstu atliko tyrimą apie savanorystės metu įgytų kompetencijų pripažinimą iš darbdavių perspektyvos. Tyrimo išvados tik patvirtina keletą svarbių aspektų:

  • darbdaviai vertina minkštųjų gebėjimų (tokių kaip problemų sprendimo įgūdžiai) svarbą įsidarbinant. Labiausiai vertinamos kompetencijos: problemų sprendimas 57.02%; iniciatyvumas ir proaktyvumas (verslumas) 55.26%; socialinės ir pilietinės kompetencijos 47.73%; tarpkultūriniai ir tarpasmeniniai gebėjimai 45.61%; gebėjimas mokytis 42.11%;

  • net 40% darbdavių teigė, kad jaunuoliams yra sudėtinga įvardinti savo įgytas kompetencijas savanorystės metu, todėl svarbu padėti jaunuoliams pirmiausia jas įsivardyti ir suprasti patiems ir tada gebėti pristatyti potencialiems darbdaviams.

Turbūt daugeliui iš jūsų, kurie dalyvavo ES programos “Veiklus jaunimas” arba dabartinės programos “Erasmus+: Veiklus jaunimas” tarptautinėse veiklose yra tekę girdėti ar gauti europinį kompetencijų pripažinimo sertifikatą Youthpass. Neseniai įgyvendinta šio įrankio poveikio studija atskleidė, jog per 80% respondentų pripažino, kad šio konkretaus įrankio naudojimas mokymosi procese padėjo jiems vėliau paaiškinti kitiems ko jie išmoko dalyvaudami projekte, suprato kokias žinias/įgūdžius norėtų įgauti/tobulinti ateityje, suprato, kokias kompetencijas galima tobulinti dalyvaujant tokiuose projektuose, ir kokias konkrečias kompetencijas jie iš tiesų patobulino dalyvaudami veikloje.Virš 75% respondentų (tiek organizacijų tiek pačių dalyvių) pripažino, jog Youthpass sertifikatas galėtų jiems padėti ateityje siekiant gauti stažuotojo, praktikanto, profesinio mokymo ar pameistrystės, darbo pozicijas.

Įdomi ir ši Ateities instituto (Institute for the Future, http://www.iftf.org/) prognozė apie 2020 metų darbo rinkai reikalingus įgūdžius– gebėjimas suvokti prasmes/įprasminti (sense-making); socialinis intelektas ir santykių kūrimas (social intelligence); netipiškas bei adaptyvus mąstymas (novel and adaptive thinking); tarpkultūrinės kompetencijas (cross-cultural competence); analitinis mąstymas (computational thinking); naujųjų medijų raštingumas (new media literacy); tarpdisciplinariškumas (transdisciplinarity); planavimo gebėjimai platesne prasme (design mindset); kognityvus veiklos organizavimas (cognitive load management); virtualus bendradarbiavimas (virtual collaboration). Šias kompetencijas sudėtinga perprasti ir patiems jaunimo darbuotojams, o nuo jų priklauso ar ir kaip jie gali būti ugdomi jaunimo veiklos metu. O jei pabandytume pagalvoti apie patį jauną žmogų – kaip jam apčiuopti šiuos gebėjimus savyje?

badge banner.png

Palinkėjimas

Taigi, suprasti ko mes mokomės nera lengva, tačiau kaip parodo atliktos studijos – ypatingai reikšminga jaunuolio ateičiai (tolimesnėms mokymosi ar įsidarbinimo galimybėms).

Ir čia kyla keletas klausimų – kaip mes savo veiklose ugdome šiuos (ar kitus) įgūdžius? Ar ir kaip mes padedame besimokančiajam suvokti, kad ji(s) žino, kad žino; nežino, kad žino; žino, kad nežino; nežino, kad nežino (geba…)? Kaip kiti sužino kad besimokantieji tai geba/patyrė?

Nebesileisime toliau į gilesnes analizes ir skirtingus pripažinimo lygmenis. Visuose juose yra kalnelių ir duobelių, atradimų ir naujovių. Geriau remiantis savo ir kitų kolegų gerosiomios praktikomis palinkėsime jaunimo NVO ir kitoms su jaunimo dirbančioms organizacijoms:

  • suprasti, kokias mokymosi galimybes suteikiate jauniems žmonėms (t.y. ko jaunimo žmonės mokosi ir kaip tobulėja dalyvaudami net mažiausiose jūsų veiklose). Ar mokymosi kokybė ir pasiekimų pripažinimas yra jūsų siekiamybė? Ar tai sistemingai planuojama?

  • padėti jaunuoliams tai suvokti (organizuoti refleksijas, aptarimus, organizuoti bendraminčių mokymosi grupes, taikyti įvairius įsivertinimo metodus ir rezultatus fiksuoti).

  • susikurti savo ar pritaikyti kitus sertifikavimo įrankius. Kaip pripažinsite savo besimokančiųjų pasiekimus? Kaip jie bus pripažįstami kitų? Ar tai bus skaitmeniniai ženkliukai, ar jūsų organizacijos sertifikatas, asmeninis CV ar institucijos išduotas pažymėjimas – svarbu, kad jis būtų vertingas, informatyvus ir suprantamas ir petiems besimokantiesiems ir aplinkai.

Įprasminkite tai, kaip jūsų veiklos pagrindą, gerąją praktiką ir tradiciją. Atrakinkite pripažinimo duris jauniems žmonėms ir padėkite įsileisti naujas galimybes. Šio straipsnio eilutės ribotos, tačiau diskusijos šia tema – neišsemiamos. Norėtumėte jungtis į mokymosi pripažinimo judėjimą? O gal turite gerąją praktiką, kuria norite pasidalinti? Susisiekite ir toliau ieškokime būdų, kaip tai įgyvendinti kasdienėje mūsų veikloje su jaunais žmonėmis.

Esate jaunimo darbuotojas? Jaunas žmogus? Apsilankykite www.atvirizenkliukai.lt ir atraskite inovatyvią galimybę pripažinti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas.

Badges-napkin-sketch-2013-edited2.jpg