Wikipediaambassadör för utbildning

Badge earner: lundgren.kent@gmail.com

Den som innehar detta märke har kunskaper för att bidra till Wikipedias utbildningsprogram som ambassadör.
Tasks
Task no.1
Issued by organisers
Innehavaren av märket har fullföljt kursen för ambassadörer på Wikiversity.

You are not allowed to view these evidence

Owner:
lundgren.kent@gmail.com
Issue date: 7 years ago
Share:

Issuer

Wikimedia Sverige