Pricing
About
Claim a badge
Sign up
Activities Playlists

MBO-VERKLARING Entree 25251 Assistent dienstverlening en zorg

Badge earner: John Doe

MBO-VERKLARING

MBO-Entree 25251 Assistent dienstverlening en zorg

Branche: Zorg en Welzijn

De assistent entree doet zijn werk met behulp van basale feitenkennis over het functioneren van een bedrijf en basale taakgerichte kennis en vaardigheden voor het doen van werk in algemene zin. Hij voert eenvoudige en (in tijd en omvang) beperkte opdrachten uit. Dit zijn veelal routinematige werkzaamheden met een repeterend karakter, die volgens vaste procedures (dienen te) verlopen. Daarbij kan het gaan om een gedeelte van het totale proces en om werkzaamheden met weinig afbreukrisico. Hij houdt zich aan algemeen geldende regels en normen voor werknemers. De informatie die hij voor zijn werk nodig heeft, wordt per situatie met hem besproken, handelingen worden zo nodig voorgedaan. Hij herkent eenvoudige problemen en bedenkt oplossingen daarvoor. Bijzonderheden worden vooraf met hem besproken. Wanneer hij vragen of opmerkingen krijgt van derden zoals klanten, bewoners of collega’s van andere disciplines, weet hij wanneer hij moet doorverwijzen naar zijn leidinggevende of ervaren collega.

De houder van deze verklaring kan de hieronder genoemde werkprocessen in de praktijk uitvoeren.

XXXX

Geboren te XX op XXXX

Aantal uren beroepspraktijkvorming in het leerbedrijf: 200 uur

Werkprocessen zoals beschreven in het kwalificatiedossier:

Assistent dienstverlening en zorg (crebonummer 25251, mbo-niveau 1)

B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie

B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor

B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit

B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

Afgegeven door: Mevrouw 3Antonius

Praktijkopleider bij: 3Antonius Hoeve te LANGEWEG

Erkend Leerbedrijf: 100439536

Ondersteunend bedrijf: Koraal Groep
Tasks
Task no.1
Issued by organisers

You are not allowed to view these evidence

Owner:
John Doe
Issue date: 3 years ago
Share:

Issuer

Marlijn Academie (Platform)