Pricing
About
Claim a badge
Sign up
Activities Playlists

MBO-2 25621 Medewerker hovenier

Badge earner: Henk

MBO-PRAKTIJKVERKLARING

MBO-2 25621 Medewerker hovenier De beginnend medewerker hovenier is gericht op het aanleggen en onderhouden van groen. Het gaat om tuinen van particulieren, kasteeltuinen, instellingstuinen, en ook om openbaar groen, zoals parken en ander stadsgroen. Daarbij is aandacht voor de functie van groen in de leefomgeving belangrijk en enig gevoel voor esthetiek wenselijk. De beginnend vakbekwaam hovenier heeft oog voor detail wat tot uiting komt in het afwerkingsniveau, in de uitvoering van de werkzaamheden en ook in het klantencontact. Hij is communicatief en sociaal vaardig. In de interactie met de klant is vakdeskundigheid van groot belang. De beginnend medewerker hovenier heeft aandacht voor duurzaamheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om materiaalkeuze, verwerking van afval, gebruik van (niet chemische) bestrijdingsmiddelen, gebruik van machines en het bewust omgaan met (drink)water.

De houder van deze verklaring kan de hieronder genoemde werkprocessen in de praktijk uitvoeren. XXXX Geboren te XX op XX XX XXXX

Aantal uren beroepspraktijkvorming in het leerbedrijf: 200 uur

Werkprocessen zoals beschreven in het kwalificatiedossier: Medewerker hovenier (crebonummer 25621, mbo-niveau 2) P1-K1 Uitvoeren aanleg en onderhoud tuinen en/of stadsgroen P1-K1-W1 Legt tuinen en/of stadsgroen aan

Afgegeven door: XXXX Praktijkopleider bij: Donker groen te Etten-Leur Erkend Leerbedrijf: 100197875
Tasks
Task no.1
Issued by organisers
De houder van deze badge heeft de betreffende MBO-Praktijk voldoende afgerond

You are not allowed to view these evidence

Owner:
Henk
Issue date: 3 years ago
Share:

Issuer

Marlijn Academie (Platform)